Porady

_________________________________________

Porady, jak zatrudniać i legalizować pobyt

Zobacz, jakie są kolejne kroki urzędowej procedury, która pozwoli Ci zatrudnić cudzoziemca.

  1. Najpierw, w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby Twojej firmy, rejestrujesz Oświadczenie o tym, że chcesz zatrudnić obcokrajowca. Dotyczy to Kandydatów z Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii.
  2. Następnie Kandydat, z oryginałem Twojego Oświadczenia zarejestrowanego w PUP, zgłasza się do Polskiego Konsulatu, by tam uzyskać wizę pracowniczą.
  3. Jeżeli pracownik z zagranicy chce pracować w Twojej firmie po upływie ważności Oświadczenia, zgłasza się do wojewody właściwego dla siedziby Twojej firmy, by uzyskać zezwolenie na pracę. Inna możliwość to uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego przez wojewodę właściwego dla miejsca pobytu pracownika.
  4. Cudzoziemiec, który nie jest objęty uproszczoną procedurą, może od razu ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydawanych przez wojewodę.
  5. Pracownik, oprócz zezwolenia na pracę, zobowiązany jest do posiadania wizy pracowniczej. Jeżeli ma zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wiza nie jest konieczna.
  6. Jeśli upłynie termin ważności udzielonego Twojemu pracownikowi zezwolenia na pracę – możesz, jako pracodawca, wystąpić o jego przedłużenie.