Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Employer-Cover
0

Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony szereg warunków (wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

 

Czytaj więcej na www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/legalnosc-zatrudnienia/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce/6478,jak-legalnie-zatrudnic-cudzoziemca-.html.

Napisz komentarz